Jump to content
  • Content Count

    3
  • Joined

  • Last visited

Diabełek

Właściciel Fivem GTA RP

Community Reputation

0

About Diabełek

  • Other groups Użytkownik
  • Birthday 03/26/2001

Social Media

Recent Profile Visitors

27 profile views
  1. ┏╋━━━━━━━━◥◣◆◢◤━━━━━━━━╋┓ | StreetLifeRP | | Tryb : RolePlay | Sloty : 64 | Ekonomia : Medium | Whitelist : OFF Co mamy do zaoferowania? ✍ | Rozmowa głosowa Whitelist | Częste eventy | Przejrzyste kanały | Możliwość nawiązania współpracy | Wysoki poziom roleplay'u | Whitelist 16+ | Wysoka optymalizacja | Doświadczone służby | Unikatowe postacie | Customowe ciuszki | Możliwość posiadania własnego pupila | Miła oraz doświadczona administracja ┗╋━━━━━━━━◥◣◆◢◤━━━━━━━━╋┛ | Zaproszenie : https://discord.gg/dCWNhVY
  2. §1. Postanowienia ogólne 1.1 Każdy gracz serwera Regulamin StreetLife.eu jest zobowiązany do zapoznania i przestrzegania regulaminu. 1.2 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. 1.3 Administracja ma prawo karać za czyny działające na szkodę serwera, nawet jeśli nie ma ich uwzględnionych w regulaminie. 1.4 Wszystkie błędy znalezione na serwerze powinny być natychmiast zgłoszone Administracji na kanale #zgłoś-błąd 1.5 Administracja ma prawo do modyfikowania lub zmieniania punktów regulaminu w dowolnym momencie. 1.6 Podania na 2 postać będą sprawdzane codziennie , zabrania się nagminnego wypytywania się Administracji o to kiedy zostanie rozpatrzone podanie. 1.7 Serwer przeznaczony jest dla osób które ukończyły 16 rok życia. 1.8 Regulamin jest własnością StreetLife.eu , zabrania się kopiowania go i wykorzystywania do celów własnych. 1.9 Gracz jest zobowiązany do przestrzegania i wykonywania poleceń administracji. 1.10 Każdy obywatel musi mieć taki sam nick na Discord jak na koncie Steam, nie musi być dokładny. (Jest to w celu szybkiej identyfikacji). 1.11 Po wejściu na serwer obowiązuje nas 5 minutowy (po zaćmieniu 10 minutowy) immunitet chroniący nas przed akcjami RP powiązanymi z przestępstwem lub z udziałem LSPD (wyjątkiem jest dokończenie akcji RP, która została rozpoczęta przed zaćmieniem lub przed crashem). ✍§2. OGÓLNE ZASADY CZATU✍ 2.1 Aplikacja twitter służy tylko i wyłącznie do komunikacji IC. 2.2 Zakaz wykorzystywania aplikacji twitter do komunikacji OOC. 2.3 Błędy oraz problemy zgłaszamy poprzez /report treść 2.4 Wiadomości z Tweeter'a zawierające w swojej treści "* a *" są wiadomościami anonimowymi. Działa to na zasadzie darknet'u, jednak w tym przypadku, służby porządkowe mogą odczytywać wiadomości znajdujące się na chat'cie. 2.5 Czaty /me i /do pozostają wyłącznie w komunikacji IC. 2.6 Kłamanie używając komendy /do jest surowo zabronione. 2.7 Wyciąganie broni długiej musi być odegrane poprzez /me. Na przykład: /me Wyciąga M4 z torby. Odgrywanie broni długiej jest obowiązkowe, w momencie gdy nie posiadamy broni w torbie lub na plecach. 2.8 Aplikacja (Darknet) służy tylko i wyłącznie do komunikacji IC. Służby porządkowe mają zakaz czytania/używania darknet'u, łamanie tego punktu będzie groziło karą. §3. ADMINISTRACJA 3.1. Administracja może karać za czyny nie ujęte w regulaminie jeśli uzna że jest to słuszne. 3.2. Decyzja administracji to decyzja ostateczna (wyjątkiem jest odwołanie się od bana) 3.3. Podczas interwencji administracji akcja RP zostaje tymczasowo wstrzymana do czasu wyjaśnienia sytuacji. 3.4. Administracja ma prawo nałożyć blokadę czasową lub usunąć z whitelist każdego użytkownika podając przyczyny takowej decyzji. 3.5. „Must-win” oraz brak jakiegokolwiek myślenia może skutkować temp-banem. 3.6 Administracja nie może być administratorem na innym serwerze. §4. ROZGRYWKA 4.1. Odradzanie się w szpitalu podczas BW po wezwaniu służb publicznych na miejsce zdarzenia lub w celu uniknięcia akcji RP jest zabronione. 4.2 Zakaz korzystania z jakichkolwiek skryptów, cheatów, exploitów, bugów lub jakichkolwiek modów dających przewagę w grze. 4.3 Musisz posiadać sprawnie działający mikrofon, aby móc grać na serwerze. Musisz również z niego aktywnie korzystać. 4.4 Wykorzystywanie czatu głosowego do spraw OOC jest odbieranie jako FailRP. Czat głosowy służy jedynie do IC. ( Za nieprzestrzeganie będzie odpowiednia kara. ) 4.5 Zakaz wychodzenia z serwera podczas odgrywanej akcji RP (Combat Log). Przykład - Wychodzenie z serwera, gdy jesteś zakładnikiem lub w momencie, gdy jesteś aresztowany. 4.6 Jeśli podczas wykonywanej akcji RolePlay zostaniesz wyrzucony z serwera poprzez np. crash, masz natychmiastowy obowiązek poinformować na discordzie wraz z załączonym screenem na którym widnieje data oraz godzina (crash-logout) innych uczestników o zaistniałej sytuacji. 4.7 Jeśli zostałeś wyrzucony z serwera podczas odgrywania akcji z policją np. aresztowanie. Po powrocie na serwer musisz odnaleźć policjanta i kontynuować akcję. 4.8 Płeć postaci musi być zgodna z płcią gracza. (Istnieją pewne wyjątki za zgodą za administracji) 4.9 Celebrity Name ( Imię oraz Nazwisko znanych osób ) lub używania imion łudząco podobnych do innych postaci w świecie gry. Korzystanie z nich i osiąganie korzyści z tym związanych jest surowo zabronione i karane. 4.10 Zakaz poruszania się pojazdami w sposób nierealny (wyskoki, zderzenia, itp.). Będzie to odbierane jako FailDriving. 4.11 Aby zachować imersję podania na frakcje odgrywane tylko i wyłącznie IC §5. POSTAĆ 5.1. Zabronione nadanie swojej postaci imion i nazwisko osób popularnych (zarówno rzeczywistych jak i fikcyjnych) np. Donald Trump, Robinson Crusoe. 5.2. Zabronione jest odgrywanie postaci fikcyjnych, które nie mających prawa bytu w świecie realnym np. Volverine, Ant-Man, Hellboy. Wyjątkami są postacie eventowe. 5.3. Prawo do wykonania CK może wykonać Zarząd Streetlife (w celu uzyskania takiej zgody wymagane jest zgłoszenie się do administracji). Prośba taka wymaga odpowiedniego uzasadnienia swojej decyzji. 5.4. Prawo do wykonania FCK ma organizacja zaakceptowana przez administrację po uzyskaniu zgody od administracji . 5.5. Akcja związana z CK lub FCK musi zostać rozegrana zgodnie z nałożonymi przez RP regułami, a śmierć/egzekucja postaci musi być tolerowana przez każdego gracza. 5.6. Obowiązuje zakaz podszywania się pod postacie innych graczy. W takim przypadku konto gracza zostanie blokowane. §6. INICJACJA 6.1. Za rozpoczęcie każdej akcji RP uważa się wymianę słowną przy użyciu voice-chatu w sposób możliwy do usłyszenia dla obywateli. 6.2. Zorganizowane grupy przestępcze oraz LSPD ma przywilej inicjacji grupowej, wystarczy że jedna osoba zainicjuje akcję aby każda osoba z danej organizacji obecna na miejscu mogła brać w niej udział. Warunkiem takiej inicjacji jest jednakowy ubiór wszystkich członków grupy. 6.3. Oddanie strzałów przed inicjacja RP jest zabronione i jest traktowane jako rdm, wyjątkiem są wcześniejsze powody w historii postaci takie jak (wojny gangów, spięcia między sobą) 6.4. Zakucie w kajdanki może zostać wykonane, gdy osoba zakuwana ma podniesione ręce. Jeśli nie chce ich podnieść należy użyć środków przymusu bezpośredniego aby ją obalić np. taser, a następnie ją skuć. 7. OGRYWANIE BÓLU 7.1. Gracz obecny na serwerze zobowiązany jest do odgrywania bólu, strachu i wszelkich reakcji trafnych do sytuacji. 7.2 Ucieczka przed operacją medyczną może wiązać się z wypisaniem aktu zgonu przez lekarzy. 7.3 Po udzieleniu pomocy przez medyka do czasu zakończenia operacji nie możesz wykonywać żadnych czynności mogących narazić twoje zdrowie. Pamiętaj jesteś nadal ranny! Twoje rany nie goją się od wykonanej operacji! 7.4.Po odrodzeniu się w szpitalu obowiązuje kategoryczny zakaz powrotu do akcji, w której zostaliśmy ranni. §8. ORGANIZACJE PRZESTĘPCZE 9.1 Przekazywanie lidera na swoją drugą postać bądź też przekazywanie tej posady osobom trzecim bez zgody zarządu jest zabronione. 9.2 Lider organizacji przestępczej w przypadku dożywotniego wyroku skazującego bądź CK nie ma możliwości powrócić na to samo stanowisko na innej postaci. 9.3 W przypadku kiedy lider organizacji przestępczej w jakiś sposób nie może pełnić swojego stanowiska i nie został wyznaczony Vice Lider - organizacja zostaje usunięta. 9.4 Lider organizacji przestępczej ma prawo wykonać FCK/FCJ na pełnoprawnym członku/wanna-be/mieszkańcu swojego projektu. (FCK/CK Musi zostać wcześniej zatwierdzone przez Administrację) 9.5 Lider organizacji przestępczej bierze pełną odpowiedzialność za wszystkich członków wchodzących w skład projektu. Niezorganizowane Grupy Przestępcze 9.6. Niezorganizowana grupa przestępcza, to taka która nie ma projektu lub nie został on jeszcze zaakceptowany. Dotyczy to także pojedynczych osób. 9.12. Niezorganizowana grupa nie może mieć więcej niż 6 członków w jednej akcji RP. 9.13. Nie może poruszać się pojazdami o jednolitej stylistyce i kolorystyce. ( _Pamiętajmy, że niezorganizowane grupy przestępcze nie mają prawa brać udziału walki o narkotyki ) Dodatkowe podpunkty 9.14. Maksymalna ilość osób biorąca udział w akcji rp jest nie ograniczona (pamiętajmy jednak o immersji ) 9.15. Mechanik ma prawo być w grupie przestępczej tylko i wyłącznie gdy szef się o tym nie dowie natomiast gdy szef dostanie informację o tym iż jego pracownik działa w grupie przestępczej bądź często opuszcza pracę nie podając konkretnego powodu ma prawo go zwolnić a także powiadomić o tym policję bądź inne organy ścigania. 9.16. Zakazuje się przeszukiwania graczy na BW 9.17. Na wyspie nie ma zielonych stref wyjątkiem są eventy organizowane przez administrację (jeżeli organizacja przestępcza planuje odegrać jakąś akcję na evencie musi zgłosić się z tym do administracji przedstawiając plan akcji) 9.18. GrindRP oraz LootRP są u nas surowo zabronione 9.19. Przeszukiwanie na BW jest zabronione wyjątkiem by ominąć ten zakaz jest odegranie /me przeszukuje /do udane ? i w tym momencie czekamy na odzew osoby w stanie BW 9.21. Wyspa Streetlife nie posiada zielonych stref . 9.22. Zabrania się podszywania pod policję bez konkretnego powodu oraz akcji roleplay. 9.23. Zakazuje się porywania policjantów bez konkretnego powodu, przykładem umożliwiającym porwanie jest : wymiana za kolegę i okup. 9.24. Zakazuje się porywania medyków bez konkretnego powodu. Pamiętaj W przypadku niestosowania się do regulaminu, działania na niekorzyść serwera bądź psucia rozgrywki innym graczom będą wyciągnięte konsekwencje w postaci blokady, którą nałoży administrator w zależności od popełnionego czynu.

O nas

How2Kill to jest sieć serwerów która ma na celu dostarczyć wam jak największą dawkę rozrywki, codziennie się wspólnie rozwijamy by pobyt tutaj z nami wszystkimi to była czysta przyjemność, poznawaj ludzi, dołącz do naszej społeczność no i oczywiście baw się dobrze!.

×
×
  • Create New...